Croeso i SOCHAIR Organisation in EUROPE


Fel sefydliad cymorth dielw cydnabyddedig, rydym yn gweithredu ledled Ewrop.

Mae dyletswyddau'r sefydliad cymorth SOCHAIR Organisation yn canolbwyntio ar wasanaethau prawf a chymorth i ddioddefwyr y system farnwrol. Tasgau eraill y sefydliad yw ymladd yn erbyn llygredd, carchariad unigol ac artaith.

Ni yw eich pwynt cyswllt yn ein hadrannau cenedlaethol os oes angen help arnoch chi!

Ein "Cyngor Ewropeaidd" a leolir yn Bonn (yr Almaen) yw corff gweinyddol ariannol a chyfreithiol y sefydliad cyfan. Mae hefyd wedi ymgymryd â rôl corff cyflafareddu ym maes hawliau dynol yn Ewrop.


Mae gennym "Adrannau Cenedlaethol" yn y gwledydd canlynol:

Awstria, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Lithwania, yr Iseldiroedd, Sbaen, y Swistir, Prydain Fawr ac mae ein pencadlys yn yr Alban.