Amdanom ni
Sefydlwyd ein sefydliad ym mis Hydref 2014 o dan yr enw "ORANG-ORANG Organisation for Human" yn Llundain. Defnyddir "ORANG-ORANG" yn Asia ar gyfer y gair "DYNOL", yn ogystal ag "Orang-Utans" ar gyfer epaod. 
Rhwng 2014 a chanol 2017, gweithredwyd dau brosiect yn Ne Asia (Indonesia a Malaysia).

Prosiect: Cefnogi awdurdodau'r wladwriaeth i frwydro yn erbyn ymyriadau a llygredd hawliau dynol, yn ogystal â phrosiect i sefydlu system hyfforddiant galwedigaethol sy'n cydymffurfio â safonau Ewropeaidd ar gyfer masnach a chrefft. 


Ar ddiwedd 2015, newidiwyd enw'r sefydliad i "PRO Human Rights Organisations CLG" ac o ganol 2017, roedd gweithgareddau'r sefydliad yn canolbwyntio ar Ewrop. 


Gydag adleoli'r pencadlys i Gaeredin, yr Alban ym mis Hydref 2016, gosodwyd carreg sylfaen pencadlys Ewropeaidd y sefydliad gydag ailsefydlu "SOCHAIR Organisation (Europe)" fel "Cwmni Cyfyngedig Preifat trwy warant heb ddefnydd cyfalaf cyfranddaliadau o eithriad 'Cyfyngedig'". Trawsnewidiwyd y swyddfa yn Llundain yn Adran Genedlaethol y Deyrnas Unedig ac ers hynny mae wedi cael ei hailenwi'n "SOCHAIR Organisation National Section UK". Mae'r enw "SOCHAIR" yn deillio o'r enw Gaeleg yr Alban am y gair Almaeneg "WOHLFAHRT" (lles). Yn ein sefydliad, roedd yr enw "SOCHAIR" yn deillio o'r gair Almaeneg "SO" fel yn "SOZIAL" (CYMDEITHASOL neu GOFALU) a'r gair Saesneg "CHAIR" o'r gair Almaeneg "STUHL". Felly, "SOCIAL CHAIR". Sefydlwyd adran yr Almaen ar 17 Mehefin 2017 o dan yr enw "SOCHAIR Organisation (Germany) e.V." ac ar 17 Mehefin 2019, newidiwyd ei enw i "SOCHAIR Organisation National Section D/A/CH (Germany, Austria, Switzerland) e.V." gyda newid cofnod dilys yn gyfreithiol yn llys ardal Oldenburg (Oldb.). 

Derbyniodd adran yr Almaen ei statws dielw trwy hysbysiad eithrio 19 Gorffennaf 2017 gan y swyddfa dreth gyfrifol yn Wilhelmshaven. Ar 29 Ionawr 2019, sefydlwyd adran cyllid a chyfreithiol newydd ein sefydliad o'r enw "SOCHAIR Organisation (European Council) e.V." yn Bonn (yr Almaen). Mae ganddo hefyd y dasg ychwanegol o weithredu fel bwrdd cyflafareddu Ewropeaidd ar gyfer materion hawliau dynol yn y sefydliadau a'r awdurdodau Ewropeaidd perthnasol. 
Ers 1 Awst 2019, mae swyddfeydd ac adrannau cenedlaethol pellach wedi'u sefydlu yn Ewrop. 

"SOCHAIR Organisation National Section BENELUX" in Groningen (Netherlands)
"SOCHAIR Organisation National Section NORDICS" in Copenhagen (Denmark)
"SOCHAIR Organisation National Section D/A/CH – Office Carouge/Geneva" in Switzerland
"SOCHAIR Organisation National Section D/A/CH – Office Salzburg (Human Rights Organisation)" in Austria
"SOCHAIR Organisation National Section IRELAND" in Cork (Ireland)
"SOCHAIR Organisation National Section IBERIA" in Barcelona (Spain)
"SOCHAIR Organisation National Section BALTIC" in Vilnius (Lithuania)
"SOCHAIR Organisation National Section ITALY" in Bologna (Italy)
"SOCHAIR Organisation National Section FRANCE" in Schiltingheim/Strasbourg (France)