Croeso i SOCHAIR 
Organisation in EUROPE
PENCADLYS EWROPEAIDD

Pencadlys Ewropeaidd y sefydliad yng Nghaeredin yw corff gweinyddol goruchaf y llywodraeth ganolog ar lefel Ewropeaidd. Mae'n monitro cydymffurfiad â chanllawiau'r sefydliad ar gyfer torri hawliau dynol ym mhob adran genedlaethol.

Mae aelodau sefydlu pob adran genedlaethol yn cyfiawnhau'r awdurdod goruchwylio hwn. Prif dasgau'r Adran Genedlaethol:

  1. Cyfrannu at weithredu hawliau dynol a nodir yn y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol trwy roi cymorth
  2. Cymorth i'r rhai sy'n cael eu herlid yn wleidyddol, yn hiliol neu'n grefyddol yn ogystal â ffoaduriaid
  3. Magu plant, addysg genedlaethol, hyfforddiant swyddi
  4. Meddylfryd rhyngwladol, goddefgarwch ym mhob maes diwylliant a'r cysyniad o ddealltwriaeth ymhlith cenhedloedd
  5. Hyrwyddo gofal i garcharorion a chyn-garcharorion SOCHAIR Organization Headquarters Europe
101 Rose Street South Lane | Edinburgh EH2 3JG | Scotland
Telefon: +44 (0) 300 365 6400 | Telefax: +44 (0) 300 365 6499