O nás
Naše organizace byla založena v říjnu 2014 pod názvem „ORANG-ORANG Organization for Human“ v Londýně. „ORANG-ORGANG“ znamená název „ČLOVĚK“ používaný v Asii a také „Orangutans“, velký lidoop. 

Od roku 2014 do poloviny roku 2017 byly provedeny dva projekty v jižní Asii (Indonésie a Malajsie).

Projekt: Podpora státních orgánů v boji proti porušování lidských práv a korupci, jakož i projekt na zřízení systému odborného vzdělávání, který splňuje evropské normy pro obchod a řemesla. 


Na konci roku 2015 byl název organizace změněn na „PRO Human Rights Organization CLG“ a od poloviny roku 2017 byly aktivity organizace zaměřeny na Evropu. 


S přemístěním centrály do Edinburghu / Skotska v říjnu 2016 byl zřízením „SOCHAIR Organization (Europe) “ jako „Private Limited Company by guarantee without share capital use of 'Limited' exemption“ položen základní kámen evropské centrály organizace. Londýnská kancelář byla přeměněna na Národní sekci pro Spojené království a od té doby se nazývá „SOCHAIR Organization National Section UK“. Název „SOCHAIR“ je odvozen od skotského gaelského názvu pro německé slovo „SOCIÁLNÍ BLAHO“. V naší organizaci byl název „SOCHAIR“ odvozen od německého výrazu „SO“ pro „SOCIÁLNÍ“ a „CHAIR“, což přeloženo z angličtiny do němčiny znamená „ŽIDLE“. Takže „SOCIÁLNÍ ŽIDLE“. Dne 17. června 2017 byla založena německá sekce pod názvem „SOCHAIR Organization (Deutschland) eV“ a 17. června 2019 resp. právoplatnou změnou zápisu u okresního soudu v Oldenburgu (Oldb.) změněn název na „SOCHAIR Organization National Section D / A / CH eV “. 

Německá sekce získala neziskový statut oznámením o osvobození z 19. července 2017 vydaným příslušným finančním úřadem ve Wilhelmshavenu. 29. ledna 2019 bylo v Bonnu (Německo) založeno naše nové finanční a právní oddělení organizace s názvem „SOCHAIR Organization (European Council) eV“. Dále má za úkol působit jako evropský rozhodčí orgán v otázkách lidských práv s příslušnými evropskými institucemi a orgány. Od 1. srpna 2019 byly v Evropě zřízeny další kanceláře a národní sekce. 

„SOCHAIR Organization National Section BENELUX“ v Groningenu (Nizozemsko) „SOCHAIR Organization National Section NORDICS“ v Kodani (Dánsko) „SOCHAIR Organization National Section D / A / CH – Office Carouge /Genf“ ve Švýcarsku „SOCHAIR Organization National Section D / A / CH – Office Wien (Menschenrechtsorganisation)“ v Rakousku „SOCHAIR Organization National Section IRELAND" v Cork (Irsko) „SOCHAIR Organization National Section IBERIA“ v Barceloně (Španělsko) „SOCHAIR Organization National Section BALTIC“ ve Vilniusu (Litva) “SOCHAIR Organization National Section ITALY” v Boloni (Itálie) “SOCHAIR Organization National Section FRANCE” v Schiltingheim/Straßburg (Francie)