Velkommen til SOCHAIR Organization i EUROPAEUROPAHOVEDKVARTER

Organisationens europæiske hovedkvarter i Edinburgh er det øverste administrative organ for centralregeringen på europæisk niveau og overvåger overholdelse af organisationens retningslinjer for krænkelser af menneskerettighederne i hver national sektion.

Denne tilsynsmyndighed garanteres af stiftelsesmedlemmerne i alle nationale sektioner. 

 


De vigtigste opgaver i den nationale sektion:


  1. At bidrage til realiseringen af menneskerettighederne, der er beskrevet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder gennem fremme af
  2. Hjælp til politisk, racemæssigt eller religiøst forfulgt samt til flygtninge.
  3. Undervisning, folkelig og og erhvervsuddannelse.
  4. International indstilling, tolerance inden for alle områder af kultur og international forståelse
  5. Fremme af pleje af indsatte og tidligere indsatte 


 

SOCHAIR Organization Headquarters Europe
9 - 10 St Andrew Square | Edinburgh EH2 2AF | Skotland
telefon: +44 (0) 300 365 6400 | fax: +44 (0) 300 365 6499