MEEDOEN


Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze geregistreerde, non-profitorganisatie en actief deelnemen aan ons werk. Leden hebben bij ons het recht om mee te beslissen over welke projecten er gerealiseerd worden.

Maak van de gelegenheid gebruik om lid te worden en zorg er samen met ons voor dat mensen die lijden onder probatie en justitie snel en effectief hulp krijgen.

Iedereen kan in deze situatie terechtkomen.
Steun ons door lid te worden. Vrijwilliger


We zijn op zoek naar mensen die ons vrijwillig willen ondersteunen in ons dagelijkse werk, zoals kantoorwerk, informatiestands en de ondersteuning van mensen die hulp zoeken.

Partner

Als u een bedrijf in onroerend goed of vastgoedbeheer, een drukkerij of taxiservice heeft of een ambachtsman bent, kunt u ons met uw diensten ondersteunen.
Proceswaarnemer


We zijn op zoek naar mensen die voor ons kunnen aanwezig zijn bij openbare rechtszittingen en die ons na het proces een voortgangsrapport kunnen bezorgen. 

Sponsor


Wij zijn op zoek naar advocaten op het gebied van mensenrechten, integratie- en asielrecht, strafrecht en arbeidsrecht, die ons zullen ondersteunen met hun specialistische kennis voor onze mensen die hulp zoeken.Contact »