Welkom bij de SOCHAIR Organisatie in EUROPAHOOFDKANTOOR
EUROPA

Het Europese hoofdkantoor van de organisatie in Edinburgh is het hoogste orgaan van het centrale bestuur op Europees niveau en houdt toezicht op de naleving van de richtlijnen van de organisatie voor schendingen van de mensenrechten in elk nationale afdeling.Deze toezichthoudende instantie wordt gegarandeerd door de oprichtende leden van
alle 
nationale afdelingen. De belangrijkste taken van de Nationale Afdeling:


  1. Bijdragen aan de verwezenlijking van de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door middel van financiering
  2. Hulp voor personen die om politieke, racistische of religieuze redenen vervolgd worden, en eveneens voor vluchtelingen.
  3. Onderwijs, volks- en beroepsopleiding.
  4. Internationale bewustwording, tolerantie op alle gebieden van cultuur en internationaal begrip
  5. Bevordering van de opvang van gevangenen en ex-gevangenen 
SOCHAIR Organization Headquarters Europe
9 - 10 St Andrew Square | Edinburgh EH2 2AF | Schottland
telefoon: +44 (0) 300 365 6400 | fax: +44 (0) 300 365 6499