Fàilte gu Buidheann SOCHAIR san ROINN EÒRPATha cliù againn mar bhuidheann-taice neo-phrothaide ag oibreachadh air feadh na Roinn Eòrpa.  

Tha prìomh fhòcas a' bhuidhinn-taice SOCHAIR Organization air seirbheis-probhaidh agus taic do dh'fhulangaichean a thaobh ceartais.'S e còmhrag ri coirbeachd, ri gainntir aonain, agus ri creòtachd na dleastanasan eile a th' aig a' bhuidheann.'S e na riochdairean nàiseanta againn an t-àite-conaltraidh dhut ma dh'fheumas tu cobhair!  

'S e rianachd ionmhasail is laghail a' bhuidhinn air fad a th' anns a'  'Chomhairle Eòrpach' againn , a tha stèidhichte ann am Bonn. Tha e air an dleastanas mar bhuidheann rèiteachaidh airson còraichean daonna san Roinn Eòrpa a ghabhail os làimh.

 

Tha 'Roinn Nàiseanta' againn anns na dùthchannan a leanas:

An Ostair, An Danmhairg, An Fhraing, A' Ghearmailt, Èirinn, An Eadailt, Lituàinia, Na Tìrean Ìsle, An Spàinn, An Eilbheis, An Rìoghachd Aonaichte, agus 's ann an Alba a tha am prìomh oifis againn.