Fàilte gu Buidheann SOCHAIR san ROINN EÒRPA'S e comhairle a h-uile buidheann SOCHAIR san Roinn Eòrpa a th' anns a' Bhuidheann SOCHAIR (Comhairle na h-Eòrpa).

'S e àite conaltraidh a th' ann cuideachd don a h-uile cùis chòraichean daonna san Roinn Eòrpa (bòrd-ràidhe) agus nì e riochdachadh laghail às leth na buidhne SOCHAIR gu lèir. 


EADAR-BHREITH AIR CÒRAICHEAN DAONNA SAN ROINN EÒRPA

 

ROINN AN IONMHAIS IS AN LAGHA
Bidh e ag oibreachadh na bhòrd-stiùiridh (comataidh) as àirde den bhuidheann SOCHAIR san Roinn Eòrpa.

Prìomh-oifis a' phròiseict is ionad ionmhasail a' bhuidhinn air fad san Aonadh Eòrpach bhon 2na den Ghiblean 2019 a-mach.  

SOCHAIR Organization (European Council) e.V.
1.Etage | Bornheimer Straße 127 | 53119 Bonn | Deutschland
Telefon: +49 (0) 228 30 40 20 - 10 | Telefax: +49 (0) 228 30 40 20 - 1999