Fàilte gu Buidheann SOCHAIR san ROINN EÒRPA
PRÌOMH-OIFIS EÒRPACH

'S e àrd-bhuidheann rianachd aig ìre na Roinn Eòrpa a th' ann am prìomh oifis Eòrpach na buidhne ann an Dùn Èideann. Bidh e a' sgrùdadh gèilleadh do stiùireadh a' bhuidhinn air brisidhean chòraichean daonna anns gach roinn nàiseanta.

Tha barantas ann air an ùghdarras stiùiridh seo bho 
bhuill stèidheachaidh gach roinne nàiseanta.  

 


Prìomh ghnìomhan na Roinne Nàiseanta:

  1. Gus cur tro adhartachadh ri coileanadh nan còraichean daonna a th' air am mìneachadh anns an Fhoirgheall Uile-choitcheann air Còraichean Daonna
  2. Taic do dh'fhògarraich agus don fheadhainn a th' air an geur-leanmhainn airson poileataigs, cinnidh, no creideimh.
  3. Foghlam, agus trèanadh dreuchdail mòr-chòrdte.
  4. Beachd aigneach agus foighidinn anns gach raon de chultar agus co-chòrdadh eadar-nàiseanta
  5. Adhartachadh air cùram do phrìosanaich is do sheann phrìosanaich 
SOCHAIR Organization Headquarters Europe
101 Rose Street South Lane | Edinburgh EH2 3JG | Scotland
Telefon: +44 (0) 300 365 6400 | Telefax: +44 (0) 300 365 6499