Fáilte chuig Eagraíocht SOCHAIR 
san EORAIP
CEANNCHEATHRÚ EORPACH

Is ionann ceanncheathrú Eorpach na heagraíochta i nDún Éideann agus eagraíocht uachtarach riaracháin an rialtais láir ar leibhéal na hEorpa. Déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh threoirlínte na heagraíochta maidir le sáruithe ar chearta an duine i ngach rannóg náisiúnta.

Barántaíonn bunaitheoirí gach rannóg náisiúnta an t-
údarás maoirseachta seo.

  


Phríomhthascanna na Rannóige Náisiúnta:

  1. Bheith rannpháirteach i gcearta an duine, mar atá leagtha amach i nDearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, a fhorfheidhmiú trí chúnamh a thabhairt
  2. Cabhair a thabhairt dóibh siúd a ndearnadh géarleanúint orthu go polaitiúil, go ciníoch nó go reiligiúnach chomh maith le dídeanaithe
  3. Leanaí a thógáil, oideachas náisiúnta, oiliúint do phoist
  4. Meon idirnáisiúnta, caoinfhulaingt i ngach réimse den chultúr agus coincheap na tuisceana i measc náisiún
  5. Cúram do phríosúnaigh agus d'iarphríosúnaigh a chur chun cinn 


 

SOCHAIR Organization Headquarters Europe
101 Rose Street South Lane | Edinburgh EH2 3JG | Scotland
Telefon: +44 (0) 300 365 6400 | Telefax: +44 (0) 300 365 6499