GLAC PÁIRT


Ballraíocht

Is féidir leat bheith i do bhall dár n-eagraíocht chláraithe neamhbhrabúis agus páirt ghníomhach a ghlacadh inár gcuid oibre. Linne, bíonn sé de cheart ag baill páirt a ghlacadh i gcinneadh a dhéanamh maidir leis na tionscadail ar cheart iad a chur i bhfeidhm, mar shampla. 

Bain tairbhe as an deis a bheith i do bhall agus cuidigh linn le do chuid cabhrach ionas gur féidir le híospartaigh an phromhaidh agus an chóras dlí a bhfuil cabhair á lorg acu a fháil go tapa agus i gceart.

D'fhéadfadh éinne bheith sa chás seo!
Tacaigh linn trí bheith i do bhall.


 

Oibrithe Deonacha


Tá oibrithe deonacha á lorg againn chun tacú linn inár gcuid oibre laethúil, amhail obair oifige, seastáin eolais agus cuidiú le daoine a bhfuil cabhair á lorg acu.

Comhpháirtithe

Is féidir leatsa mar chuideachta i réimse an eastáit réadaigh, an bhainistíocht réadmhaoine, na priontála, na seirbhíse tacsaí agus na gceannaithe tacú linn le do chuid seirbhísí.Breathnóirí an phróisis

Tá daoine ar féidir leo freastal ar éisteachtaí poiblí sa chúirt agus ar féidir leo tuairisc a sholáthar dúinn ar ar tharla, tar éis na héisteachta, á lorg againn. 

Urraitheoirí

Táimid ag lorg dlíodóirí i réimse chearta an duine, an t-imeascadh agus dlí an tearmainn, an dlí choiriúil agus an dlí saothair, atá toilteanach tacú linn lena gcuid saineolais le haghaidh daoine a bhfuil cabhair á lorg acu uainn.