Fúinn
Bunaíodh ár n-eagraíocht i mí Dheireadh Fómhair 2014 faoin ainm "ORANG-ORANG Organisation for Human" i Londain. Úsáidtear "ORANG-ORANG" san Áise don fhocal "DUINE", chomh maith le "Orang-Utans" d'ápaí. 
Idir 2014 agus lár na bliana 2017, cuireadh dhá thionscadal i bhfeidhm san Áise Theas (an Indinéis agus an Mhalaeisia).

Tionscadal: Tacaíocht a thabhairt d'údaráis stáit chun sáruithe ar chearta an duine agus éilliú a chomhrac, chomh maith le tionscadal chun córas gairmoiliúna a bhunú a chomhlíonann caighdeáin Eorpacha maidir le trádáil agus ceardaíocht. 


Ag deireadh 2015, athraíodh ainm na heagraíochta go “PRO Human Rights Organisation CLG” agus ó lár na bliana 2017, dhírigh gníomhaíochtaí na heagraíochta ar an Eoraip. 

Le hathlonnú na ceanncheathrún i nDún Éideann, Albain i mí Dheireadh Fómhair 2016, leagadh bunchloch cheanncheathrú Eorpach na heagraíochta nuair a athbhunaíodh “Eagraíocht SOCHAIR (an Eoraip)” mar "Chuideachta Phríobháideach Theoranta faoi ráthaíocht gan úsáid scairchaipitil as díolúine 'Teoranta'". Aistríodh oifig Londan go dtí an Rannóg Náisiúnta don Ríocht Aontaithe agus athainmníodh ó shin é mar "Rannóg Náisiúnta RA Eagraíocht SOCHAIR". 


 


Tagann an t-ainm "SOCHAIR" ón ainm Gàidhlig don fhocal Gearmáinise "WOHLFAHRT" (leas). Inár n-eagraíocht, tagann an t-ainm "SOCHAIR" ón bhfocal Gearmáinise "SO" mar atá in "SOZIAL" (SÓISIALTA nó CÚRAM) agus ón bhfocal Béarla "CHAIR" ón bhfocal Gearmánaise "STUHL". Dá réir sin, "CATHAOIR SHÓISIALTA". 


Bunaíodh rannóg na Gearmáine ar an 17 Meitheamh 2017 faoin ainm "Eagraíocht SOCHAIR (An Ghearmáin) e.V." agus ar an 17 Meitheamh 2019, athraíodh a ainm go "Rannóg Náisiúnta D/A/CH (An Ghearmáin, An Ostair, An Eilvéis) Eagraíocht SOCHAIR e.V." le hathrú iontrála atá bailí ó thaobh dlí ag cúirt dúiche Oldenburg (Oldb.). 

Fuair rannóg na Gearmáine a stádas neamhbhrabúis trí fhógra díolúine an 19 Iúil 2017 ón oifig chánach fhreagrach in Wilhelmshaven. Ar an 29 Eanáir 2019, bunaíodh roinn nua airgeadais agus dlí ár n-eagraíochta darb ainm "Eagraíocht SOCHAIR (An Chomhairle Eorpach) e.V." in Bonn (an Ghearmáin). Tá sé de chúram breise air freisin gníomhú mar bhord eadrána Eorpach do shaincheisteanna maidir le cearta daonna ag na hinstitiúidí agus na húdaráis Eorpacha ábhartha.

 Ón 1 Lúnasa 2019 ar aghaidh, bunaíodh oifigí agus rannóga náisiúnta eile san Eoraip.

"Rannóg Náisiúnta BENELUX Eagraíocht SOCHAIR" in Groningen (An Ísiltír)
 "Rannóg Náisiúnta NORDACH Eagraíocht SOCHAIR" i gCóbanhávan (An Danmhairg)
 "Rannóg Náisiúnta D / A / CH Eagraíocht SOCHAIR - Oifig Carouge/na Ginéive" san Eilvéis
 "Rannóg Náisiúnta D / A / CH Eagraíocht SOCHAIR - Oifig Salzburg (An Eagraíocht um Chearta an Duine)" san Ostair
"Rannóg Náisiúnta ÉIREANN Eagraíocht SOCHAIR" i gCorcaigh (Éire)"
"Rannóg Náisiúnta IBÉIRE Eagraíocht SOCHAIR" in Barcelona (An Spáinn)"
"Rannóg Náisiúnta BALTACH Eagraíocht SOCHAIR" in Vilnias (An Liotuáin)"
"Rannóg Náisiúnta na hIODÁILE Eagraíocht SOCHAIR" in Bologna (An Iodáil)"
"Rannóg Náisiúnta na FRAINCE Eagraíocht SOCHAIR" in Schiltingheim/Strasbourg (An Fhrainc)