Dobrodošli v organizaciji 
SOCHAIR v EVROPI


Kot priznana neprofitna organizacija za pomoč delujemo po vsej Evropi.

Organizacija za pomoč Organizacija SOCHAIR težišče vaših nalog osredotoča naloge na pogojno pomoč
in pomoč žrtvam. Druge naloge organizacije so: boj proti korupciji, osamitve in mučenje.

Če potrebujete pomoč, smo predstavniki naše kontaktne točke v naši državi!

Naš "Evropski svet" s sedežem v Bonnu (Nemčija) je finančna in pravna uprava celotne organizacije. Zavzela se je tudi za nalogo arbitražnega organa na področju človekovih pravic za Evropo. 


"Nacionalni oddelek" imamo v naslednjih državah:

Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Španija, Švica, Velika Britanija in naš sedež je na Škotskem.