Dobrodošli v 
organizaciji SOCHAIROrganizacija je osredotočena na vaše naloge pogojne pomoči in pomoč žrtvam pravice 

 • SLOVENIJA
 • BOLGARIJA
 • ROMUNIJA
 • GRČIJA


Glavne naloge nacionalnega oddelka:

 1. Prispevati k uresničevanju človekovih pravic iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah s financiranjem
 2. Pomoč osebam, ki jih preganjajo v političnem, rasnem ali verskem prostoru in beguncem.
 3. Izobraževanje, izobraževanje odraslih in poklicno usposabljanje.
 4. Mednarodni odnos, strpnost na vseh področjih kulture in ideja mednarodnega razumevanja
 5. Spodbujanje blaginje za zapornike in nekdanje zapornike Ljudem pomagamo po izpustu iz pripora, če so odpuščeni brez obtožbe:

 • Kratkoročno naročilo nastanitve ali stanovanja
 • Pomoč pri iskanju nove zaposlitve
 • Izobraževanje in usposabljanje za izboljšanje vrnitve na delo
 • Podpora pri uveljavljanju vseh pravnih zahtevkov, kot so prejemki, upravičenost do dodatne pokojnine v času trajanja predobravnavnega pripora
 • in tako naprej 

 

SOCHAIR Organization National Section BALKAN
Trg. Republike 3, | Floor 3 | Ljubljana, 1000 | Slowenien
Telefon: +386 (0) 1 8888 029