Dobrodošli v organizaciji SOCHAIR v EVROPIEVROPSKA CENTRALA

Evropski sedež organizacije v Edinburghu deluje kot najvišji upravni organ centralne vlade na evropski ravni in spremlja skladnost s smernicami organizacije za kršitve človekovih pravic vsakega nacionalnega oddelka.

Ta nadzorni organ jamčijo ustanovni člani vseh
nacionalnih oddelkov.  Glavne naloge nacionalnega oddelka:


  1. Prispevati k uresničevanju človekovih pravic iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah s financiranjem
  2. Pomoč osebam, ki jih preganjajo v političnem, rasnem ali verskem prostoru in beguncem.
  3. Izobraževanje, izobraževanje odraslih in poklicno usposabljanje.
  4. Mednarodni odnos, strpnost na vseh področjih kulture in ideja mednarodnega razumevanja
  5. Spodbujanje blaginje za zapornike in nekdanje zapornike 
SOCHAIR Organization Headquarters Europe
101 Rose Street South Lane | Edinburgh EH2 3JG | Scotland
Telefon: +44 (0) 300 365 6400 | Telefax: +44 (0) 300 365 6499