Welkom bij SOCHAIR Organisation

Als een erkende liefdadigheidsorganisatie werken we in heel Europa.


Taken omvatten het adviseren en assisteren bij mensenrechtenschendingen en hun slachtoffers.
Onze nationale afdelingen zijn onze landvertegenwoordigers, die de hoofdtaken van proeftijd en slachtofferhulp nastreven.


Onze Europese Raad is gevestigd in Bonn (Duitsland) en is de financiële en juridische administratie van de hele organisatie. Ze heeft ook de rol op zich genomen van het bemiddelingsorgaan op het gebied van de mensenrechten voor Europa.