Samenwerken
- SOCHAIR Benelux

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze geregistreerde, non-profitorganisatie en actief deelnemen aan ons werk. Als lid hebben wij bijvoorbeeld het recht om mee te beslissen over welke projecten er gerealiseerd worden.

Maak van de gelegenheid gebruik om lid te worden. Want met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat mensen die hulp zoeken en die het slachtoffer zijn geworden van proeftijd of justitie, snel en adequaat hulp krijgen. Iedereen kan in zo'n situatie terechtkomen.

Steun nu door lid te worden.

Vrijwilliger

We zijn op zoek naar mensen die ons vrijwillig willen ondersteunen in ons dagelijkse werk, zoals kantoorwerk, informatiestands en de ondersteuning van mensen die hulp zoeken.

Is uw bedrijf actief op het gebied van onroerend goed, als vastgoedbeheerder, als drukkerij of als taxiservice? U bent bijvoorbeeld een handelaar in een van deze gebieden? Biedt uw bedrijf andere diensten die waardevol zijn voor ons en voor mensen die op zoek zijn naar hulp?

Steun ons met uw diensten als onze partners.

Sponsoring

Bent u een advocaat op het gebied van mensenrechten, integratie- en asielrecht of strafrecht en arbeidsrecht en zou u ons ondersteunen met uw specialistische kennis voor onze mensen die hulp zoeken?

Uw steun kan het verschil maken.