Taken en doelstellingen
- SOCHAIR Benelux

Rechten van de mens

- Absoluut verbod op foltering

Het verbod op foltering en wrede behandeling van mensen is absoluut geldig. Dit betekent dat met het verbod op foltering rekening wordt gehouden met tegenstrijdige belangen en dat de staat er ook in crisissituaties niet van kan afwijken.

Daarom zijn overwegingen, die leiden tot de relativering van het verbod op foltering, vanuit een humanistisch standpunt niet aanvaardbaar.

De reden voor het absolute karakter van het verbod ligt in het feit dat foltering in ieder geval een veronachtzaming van de menswaardigheid inhoudt.

Ons toepassingsgebied

  • Hulp voor slachtoffers van justitie
  • Bescherming tegen discriminatie
  • Misdrijven door foltering
  • Vrouwenrechten
  • De rechten van gehandicapten
  • Kinderrechten
  • Migratie/integratie
  • Mensenhandel

Anti-corruptie

- Bestrijding van corruptie

Corruptie is wijdverbreid in het bedrijfsleven en de samenleving, niet alleen in Afrika of Zuid-Amerika.

Corruptie wordt steeds duidelijker bij de autoriteiten, ook in Azië en Europa. Italië en Griekenland zijn goede voorbeelden van het feit dat corruptie in Europa al heel lang bestaat.

Integratie

- Advies, training en kwalificatie

Deze afdeling biedt via een partner advies, onderwijs en kwalificaties voor migranten, vluchtelingen, sociaal achtergestelde en gehandicapte mensen, werklozen ouder dan 50 jaar, evenals hulp bij de herscholing van integratiewerkers.

Ons toepassingsgebied

  • Consultaties
  • hulp bij beroepsreïntegratie voor 50-plussers